MENI

22. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

12.7.2010. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 21. сједнице Заједничке комисије
  2. Разматрање Предлогa закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине)
  3. Текућа питања