MENI

21. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

28.6.2010. 9:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 19. сједнице Заједничке комисије
  2. Разматрање Предлогa закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (предлагач: Привремена комисија за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године), у складу са чланом 110. Пословника Представничког дома и чланом 104. Пословника Дома народа
  3. Текућа питања