MENI

20. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

14.6.2010. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 19. сједнице Заједничке комисије
  2. Разматрање Предлогa закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (предлагач: Привремена комисија за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године)
  3. Текућа питања