MENI

19. сједница Заједничке комисије за економске реформе и развој

20.5.2010. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 18. сједнице Заједничке комисије
  2. Разматрање Предлогa закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и Херцеговини у складу са чланом 110. Пословника Представничког дома и чланом 104. Пословника Дома народa
  3. Текућа питања