MENI

17. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

24.2.2010.

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 16. сједнице Заједничке комисије
  2. Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у Босни и Херцеговини (предлагач: Савјет министара БиХ)
  3. Информација о кретању макроекономских показатеља јануар-децембар 2009. године
  4. Текућа питања