MENI

15. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

1.12.2009. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 14. сједнице Заједничке комисије
 2. Преглед проведбе усвојених закључака Заједничке комисије
 3. Информација о кретању макроекономских показатеља јануар-септембар 2009. године
 4. Презентација активности Уреда Свјетске Банке у Сарајеву
 5. Извјештаји са службених путовања:
  -          Студијска посјета Паралменту Уједињеног краљевства Велике Британије 25-31.10.2009. године,
  -          Парламентарни семинар: Слободна трговина и регионално унутрашње тржиште, Загреб, Р. Хрватска, 26-27.10.2009. године
  -          Регионална конференција о реформи пословног окружења у Југоисточној Еуропи, Тирана, Албанија, 17-19.11.2009. године
 6. Текућа питања