MENI

11. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

16.6.2009. 12.30 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 10. сједнице Заједничке комисије;
  2. Анализа проведбе закључака усвојених на 10. сједнице Заједничке комисије;
  3. Презентација активности Извозно кредитне агенције Босне и Херцеговине;
  4. Декларација о будућој сарадњи параламената земаља западног Балкана и план активности новоосноване Регионалне мреже парламентарних одбора за економију земаља региона – Закључци и препоруке конференције „Улога паралмената у покретању и подстицању конкурентности и привредног раста кроз унапређење пословног окружења у земаља западног Балкана“ Београд, 6-7. март 2009. године;
  5. Текућа питања