MENI

10. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

28.5.2009. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 9. сједнице Заједничке комисије;
  2. Економске и инвестиционе могућности БиХ – презентација представника Агенције за промоцију страних инвестиција БиХ;
  3. Информација са округлог стола - реформа пословног окружења у БиХ;
  4. Договор у вези активности Комисије у периоду мај – јуни 2009. године – календар планираних активности;
  5. Разматрање Приједлога самосталног синдиката државних и полицијских службеника и запосленика у институцијама БиХ, судској власти и јавним установама Босне и Херцеговине за ублажавање рецесионе кризе, број: 01-50-2-487/09 од 16.04.2009. године;
  6. Текућа питања