MENI

08. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

17.2.2009. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 7. сједнице Заједничке комисије;
  2. Извјештај о раду Заједничке комисије за економске реформе и развој за период јануар - децембар 2008. године;
  3. Оријентациони радни план Заједничке комисије за економске реформе и развој за 2009. годину;
  4. Упознавање са дописом Ад хоц комисије за припрему измјена и допуна те пречишћеног текста Пословника Дома народа с Нацртом измјена и допуна Пословника Дома народа Парламентарне  скупштине БиХ;
  5. Текућа питања