MENI

07. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

29.12.2008 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Inicijative:
    a.    Slavka Jovičića za zakazivanje Posebne sjednice oba Doma Parlamentarne skupštine BiH sa samo jednom tačkom dnevnog reda – Privredna i ekonomska situacija u BiH, odnosno ekonomska recesija i kolaps bankarskog sistema u mnogim državama svijeta i Europe i refleksije tog stanja na BiH, odnosno na privredu i ukupno ekonomsko stanje u ovoj zemlji;
    b.    Sadika Bahtića u vezi razmatranja na sjedećoj sjednici Doma ili na Plenarnoj sjednici oba Doma sljedeće tačke „Globalna finansijska kriza, negativni efekti na ekonomiju BiH i mjere za prevazilaženje krize“;
  3. Otvoreno pismo Udruženja za preduzetništvo i posao LiNK;
  4. Prezentiranje energetskog sektora za zastupnike PSBiH;
  5. Tekuća pitanja.