MENI

04. sjednica Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj

31.1.2008 12:30 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Zajedničke komisije,
  2. Inicijativa UDRUŽENJA- „DIONIČARA,AKCIONARA I UDJELIČARA BIH“ s prijedlogom zaključaka u pravcu donošenja Zakona o podjeli bez naknade dionica/akcija javnih preduzeća, privatizaciji javnih preduzeća, privatizacioni registar, zajednički investicioni fond (ZIF) i nacionalni investicioni fond (NIF) i Zakona o javnom upisu certifikata u procesu privatizacije preostalih društvenih preduzeća,
  3. Inicijative Centra civilnih inicijativa s obrazloženjem upućene predsajedavajućim oba Doma Parlamentrane skupštine BiH sa stavom Kolegija domova,
  4. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za 2007. godinu,
  5. Tekuća pitanja.