MENI

2. сједница Заједничкe комисијe за економске реформе и развој

29.5.2007. 13:00 Мала сала

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са Конституирајуће сједнице Заједничке комисије;
  2. Договор за израду Оријентационог  радног плана Заједничке комисије за економске реформе и развој  Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за 2007. годину;
  3. Текућа питања:
    а) Упознавање са материјалом Истраживачког центра Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, на тему „Економске реформе“ од 3.5.2007.
    б) Информација о одржавању четвртог Форума ПРСП (Стратегија за смањење сиромаштва) за земље западног Балкана, који ће се одржати од 26. до 27. јуна у Атини.