MENI

35. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

13.10.2010. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника  34. сједнице Комисије,
  2. Предлог буџета Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине за 2011. годину.


Напомена: У складу са одредбама Закона о ОБАБиХ сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико она не одлучи другачије.