MENI

30. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

20.5.2010. 12:00 Мала сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 29. сједнице Комисије,
  2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података (предлагач:Савјет министара БиХ), (друго читање),
  4. Активности Комисије.


Напомена: У складу са одредбама Законом о ОБАБиХ сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико Комисија не одлучи другачије.