MENI

29. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

10.5.2010. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 28. сједнице Комисије,
  2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података (предлагач: Савјет министара БиХ), (друго читање),
  4. Извјештај о посјети Комисије Краљевини Велике Британије,
  5. Извјештај о посјети Комисије сједишту ОСА БиХ у Сарајеву ,
  6. Активности Комисије.

    Напомена: У складу са одредбама Закона о ОБАБиХ, сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико Комисија не одлучи другачије.