MENI

27. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

8.3.2010. 15:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 26. сједнице Комисије,
  2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података (предлагач: Савјет министара БиХ),
  4. Извјештај Министарства безбједности БиХ о издатим безбједносним дозволама за 2009. годину,
  5. Извјештај  са састанка са командантом ЕУФОР-а,
  6. Извјештај о састанку са замјеником министра без портфеља државне безбједносне службе Републике Мађарске,
  7. Активности Комисије.


Напомена: У складу са Законом о ОБАБиХ сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико Комисија не одлучи другачије.