MENI

22. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-сигурносне агенције БиХ

18.11.2009. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 20. и 21. сједнице Комисије,
  2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
  3. Извјештај о радионици“Сарадња обавјештајно-сигурносног сектора и правосуђа у БиХ“- Бихаћ,
  4. Извјештај са семинара“Медији и обавјештајно-сигурносни систем у БиХ“- Неум,
  5. Извјештај о посјети сигурносним институцијама Руске Федерације,
  6. Активности Комисије.

Напомена: У складу са законом о ОБА БиХ сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико Комисија не одлучи другачије.