MENI

19. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

23.6.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника 17. и 18.сједнице Комисије,
 2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
 3. Годишња Платформа о безбједносно-обавјештајној политици (подносилац:Предсједништво БиХ),
 4. Извјештај о раду Конференције парламентарних тијела у Југоисточној Европи за надзор над радом обавјештајних служби,
 5. Извјештај са састанка са војним аташеом Аустрије,
 6. Извјештај о посјети Војно-дипломатског кора у БиХ  Заједничкој комисији,
 7. Годишњи извјештај Министарства безбједности БиХ о извршеном оперативном и техничком надзору у области заштите тајних података у 2008. години,
 8. Допис Центра за хуману политику у вези прислушкивања предсједника Центра бр:01,02,03/1- 50- 2- 504/09 од 14.4.2009.,
 9. Извјештај о раду Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у 2008.години,
 10. Упознавање с дописoм министра одбране БиХ- подаци о жалбеном поступку,
 11. Активности Комисије,

Напомена: У складу са законом о ОБА БиХ сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико Комисија не одлучи другачије.