MENI

17. сједницa Комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

28.4.2009. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 16. сједнице Комисије,
 2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
 3. Извјештај Министарства одбране БиХ о издатим безбједносним дозволама,
 4. Информација Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ о покренутим радним споровима,
 5. Информација о одржаном сминару о теми „Сарадња Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ са институцијама у Босни и Херцеговини“ – Зеница,
 6. Извјештај о посјети Комисије Републици Мађарској,
 7. Извјештај о посјети Комисије Републици Бугарској,
 8. Извјештај о посјети делегације Словачке Републике Комисији,
 9. Извјештај о посјети Комисије Центру за обуку Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у Бања Луци,
 10. Извјештај о посјети Комисије Одбору за безбједност Народне скупштине Републике Српске,
 11. Извјештај о посјети Комисије Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ,
 12. Извјештај о посјети Комисије Министарству безбједности БиХ,
 13. Извјештај са састанка Комисије са Комисијом за безбједност Дома народа и Комисијом за безбједност Представничког дома Парламента Федерације БиХ,
 14. Доношење закључка о оснивању радне групе за израду Закона о парламентарном надзору,
 15. Активности Комисије.

 

Напомена: У складу са Законом о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, сједнице Комисије су затворене за јавност.