MENI

16. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

17.3.2009. 11:00

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 15. сједнице Комисије,
 2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
 3. Информација Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ о актуелној безбједносној ситуацији у БиХ,
 4. Извјештај главног инспектора о основаним жалбама поднесеним против Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине за период од 01. 07. – 31. 12. 2008. године,
 5. Извјештај са састанка са амбасадором Републике Мађарске,
 6. Извјештај са састанка са амбасадором Републике Бугарске,
 7. Извјештај са састанка са амбасадором Краљевине Норвешке,
 8. Извјештај са састанка са командантом НАТО штаба у Сарајеву,
 9. Извјештај са састанка са директором ОЕБС-а,
 10. Доношење одлуке о саставу Радне групе која ће учествовати у припреми Конференције парламентарних тијела у Југоисточној Европи за надзор над радом обавјештајних служби,
 11. Активности Комисије

  Напомена: У складу са Законом о ОБАБиХ сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико Комисија не одлучи другачије.