MENI

15. сједницa Заједничке безбједносно - обавјештајне комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбје

12.1.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 14. сједнице Комисије,
 2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ,
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података,
 5. Извјештај о раду Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом ОБА БиХ за 2008.годину,
 6. Жалба мајора Драгана Ђурђића на рјешење министра одбране БиХ,
 7. Жалба Даворке Угљен и Арне Угљен-Копић,
 8. Информација о одржаном семинару о теми: "Улога Oбавјештајно-безбједносне агенције БиХ у евроатлантским интеграцијама",
 9. Извјештај са састанка са представницима Twining пројекта Републике Мађарске,
 10. Утврђивање принципа рада Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом ОБА БиХ,
 11. Активности Комисије

Напомена: Одредбама Закона о ОБАБиХ је утврђено да су сједнице Комисије затворене за јавност, осим уколико Комисија не одреди другачије.