MENI

13. сједница Заједничкe безбједносно-обавјештајнe комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједн

21.10.2008. 12:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 12. сједнице Комисије,
  2. Разматрање реализације раније донесених закључака Комисије,
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине,
  4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података,
  5. Ургенција Радија и телевизије "Q" д.о.о. за производњу и емитовање програма Високо.