MENI

10. сједница Заједничкe безбједносно-обавјештајнe комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједн

7.7.2008. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 9. сједнице Комисије,
  2. Разматрање реализације раније донесених закључака Комисије,
  3. Годишња платформа о обавјештајно-сигурносној политици (подносилац: Предсједништво БиХ),
  4. Годишњи извјештај о извршеном оперативном и техничком надзору у области заштите тајних података у 2007/2008. години (подносилац: Министарство сигурности БиХ).