MENI

44. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

26.10.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 43. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Davanje mišljenja o tekstu Poslovnika  o radu Nezavisnog odbora;
 4. Izvještaj o radu Državne agencija za iсtrage i zaštitu – SIPA za devet mjeсeci 2009.
 5. Razmatranje Informacije o mogućnosti angažovanja jedinica OS BiH u misijama Snage međunarodne sigurnosne pomoći „ISAF“ u Afganistanu (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Informacija o sastanku ministara odbrane EU, Geteborg, 29. 09. 2009. (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 7. Razmatranje Izvještaja sa sastanka zemalja Jadranske povelje, održanog 29. 09. 2009. (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 8. Obavijest Vijeća ministara BiH u vezi sa problematikom upravljanja i održavanja graničnih prijelaza (sačinilac: Vijeće ministara BiH);
 9. Tekuća pitanja:
  a)      Razmatranje Informacije o radnoj posjeti institucijama SAD-a, 3. – 10. 10. 2009.
  b)      Poziv OSCE Misije u BiH na Regionalni seminar o temi: „Implementacija OSCE-ovog kodeksa ponašanja u političko-vojnim aspektima sigurnosti, Ilidža, 3. – 5. 11. 2009.
  c)      Poziv na Radionicu na temu: „Zaštita tajnih podataka“, Kupres, 9. i 10. 11. 2009.
  d)      Poziv na Obuku iz oblasti Sigurnosne politike BiH, Ilidža, 10. – 19. 11. 2009.