MENI

38. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

18.5.2009 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 37. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani BiH- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu  - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH- druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH „Perspektiva“ (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Razmatranje Informacije o pripremi vježbe „Združeni napor 2009.“ Banja Luka (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 7. a)   Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2008. godini s oznakom „INTERNO“ (sačinilac: Vijeće ministara BiH - obrađivač Ministarstvo sigurnosti BiH);
  b)  Informacija u vezi realiziranja Zaključaka donesenih povodom rasprave o Informaciji o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u BiH s posebnim osvrtom na terorizam na 41. sjednici Predstavničkog doma PSBiH (sačinilac: Ministarstvo pravde BiH);
 8. Realiziranje Zaključaka sa 37. sjednice Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost povodom događaja vezanog za nasilničko ponašanje u dvorištu Suda BiH 21.4.2009. (sačinilac: Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, VSTV);
 9. Informacija u vezi  Inicijative Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH s 35. sjednice o pitanjima vezanim za granični prijelaz Klobuk-Zubci /Trebinje/ (sačinioci: Uprava za indirektno oprezivanje, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija BiH);
 10. a)  Dopis Ambasade IR Irana u BiH u vezi s djelovanjem terorističkе organizacijе;
  b)  Informacija o održanom sastanku sa gospodinom Ali Nasser Sobhanipourom, zamjenikom ambasadora IR Iran, održanog 08. 05. 2009.
 11. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o održanom 70. NATO Rose Roth seminaru, Sarajevo, 19.-21.3.2009;
  b)      Izvještaj sa parlamentarnog seminara „Vize i upravljanje granicama“, 31.3.-1.4.2009., Brisel;
  c)      Informacija o sudjelovanju u programu „NATO Tour“, Brisel, 19.-23.2009.;
  d)      Poziv za učešće na Konferenciji parlamentarnih tijela za nadzor obavještajno-sigurnosnih službi Jugoistočne Evrope, 25.-27.5.2009., Sarajevo;
  e)      Poziv OSCE Misije u BiH za učešće na „Strateškom vojno-političkom seminaru“, 12.-16.10.2009., Sarajevo;
  f)       Zamolba OSCE-a i Ministarstva sigurnosti BiH za organiziranjem prezentacije rada Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH učesnicima kursa u oblasti Sigurnosne politike BiH, 19.5.2009., Sarajevo.