MENI

37. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

23.4.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 34., 35. i 36. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani BiH- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće BiH);
 4. a) Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2008. (predlagač. Vijeće ministara BiH);
  b) Informacija u vezi realiziranja Zaključaka donesenih povodom rasprave o Informaciji o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u BiH s posebnim osvrtom na terorizam na 41. sjednici Predstavničkog doma PSBiH (sačinilac: Ministarstvo pravde BiH);
 5. Tekuća pitanja:
  a)   Informacija o održanom sastanku sa članovima Komisije za kontrolu rada obavještajnog servisa Narodne skupštine Slovačke Republike, Sarajevo, 2.4.2009.;
  b)   Izvještaj o prisustvu Trening seminaru o temi „Evropska sigurnosna politika-ESDP“, Beograd, 23.-27.3.2009.;
  c)   Informacija o prisustvu seminaru o temi „OSCE Kodeks ponašanja i ispunjavanje vojno-političkih obaveza“, Sarajevo, 7.-8.2009.