MENI

35. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

24.3.2009 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani BiH– prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH – prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu -  prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 6. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH – druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 7. Razmatranje Informacije o rješavanju viškova naoružanja i municije Oružanih snaga BiH - povjerljivo (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 8. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2008. u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija Predstavničkog doma PS BiH;
 9. Razmatranje dopunjene Informacije o realiziranju zaključaka sa sastanka članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa članovima Odbora za sigurnost i odbranu Skupštine Crne Gore (sačinilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 10. Razmatranje Izvještaja Izvršne direkcije Komiteta za borbu protiv terorizma o posjeti BiH-i  u periodu 11.-19. 11.2007. (Vijeće ministara BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH);
 11. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o obavljenoj posjeti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), 5.2. 2009.;
  b)      Informacija o održanom sastanku sa g-dinom Jirzi Sedivi, pomoćnikom Generalnog sekretara NATO-a za odbrambenu politiku i planiranje.