MENI

22. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

6.6.2008 9:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 20.  sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje zaključaka sa 26. sjednice Predstavničkog doma vezanih za Informaciju o stanju sigurnosti u BiH za 2007. godinu radi izrade cjelovitog prijedloga zaključaka;
  5. Tekuća pitanja:

    a) Poziv za prisustvo okruglom stolu o temi: „Građanski i parlamentarni nadzor nad sektorom sigurnosti“, 13.6.008., Banja Luka (organizator: Forum za bezbjednost i demokratiju i Friedrich Ebert Stiftung).

    Napomena: Zajednička komisija za odbranu i sigurnost će prije održavanja 22. sjednice, od 8,00-9,00 sati održati sastanak sa Vincezo Coppola-om, komandantom EUPM-a u BiH o reformi policijskih struktura.