MENI

17. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

13.3.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH – prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH – druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Informativno razmatranje Specijalnog obraćanja za NATO parlamentarce Interparlamentarne skupštine za evropsku sigurnost i odbranu (podnosilac: Skupština Zapadnoevropske unije);
 7. Tekuća pitanja:
  - Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sjedištu Službe za poslove sa strancima;
  - Informacija o održanom sastanku s Ombudsmenom za vojna pitanja Bundestaga;
  - Izvještaja o posjeti 4. pješadijskoj brigadi Oružanih snaga BiH u Čapljini.