MENI

39. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

14.10.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 38 sjednice Komisije za finansije i budžet;
 2. Razmatranje druge grupe revizorskih izvještaja, i to:
  2.1.      Agencije za promociju stranih investicija u BiH- FIPA – izvjestilac: Dušanka Majkić;
  2.2.      Predsjedništva BiH – izvjestilac: Dušanka Majkić;
  2.3.      Ministarstva spoljnih poslova BiH – izvjestilac: Dušanka Majkić;
  2.4.      Instituta za akreditovanje – izvjestilac: Adem Ibrahimpašić;
  2.5.      Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH– izvjestilac: Adem Ibrahimpašić;
  2.6.      Kancelarije za zakonodavstvo BiH– izvjestilac: Adem Ibrahimpašić;
  2.7.      Državne agencija za istragu i zaštitu BiH– izvjestilac: Hazim Rančić;
  2.8.      Ministarstva civilnih poslova BiH – izvjestilac: Hazim Rančić;  
  2.9.      Kancelarije za razmatranje žalbi - izvjestilac: Hazim Rančić;
  2.10.     Komisije za koncesije BiH – izvjestilac: Drago Ljubičić;
  2.11.     Memorijalnog centra Srebrenica– izvjestilac: Drago Ljubičić;
  2.12.     Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH - izvjestilac: Drago Ljubičić.