MENI

38. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

7.10.2009 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 36. i 37 sjednice Komisije za finansije i budžet;
 2. Razmatranje prve grupe revizorskih izvještaja, i to:
     2.1.           Ministarstvo odbrane BiH – izvjestilac: Dušanka Majkić;
     2.2.           Uprava za indirektno oporezivanje BiH– izvjestilac: Dušanka Majkić;
     2.3.           Agencija za indentifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka– izvjestilac: Adem Ibrahimpašić;
     2.4.           Agencija za bezbjednost hrane u BiH– izvjestilac: Adem Ibrahimpašić;
     2.5.           Ministarstvo spoljnih poslova BiH– izvjestilac: Ilija Filipović;
     2.6.           Kancelarija za zakonodavstvo BiH– izvjestilac: Ilija Filipović;
     2.7.           Ministarstvo finansija i trezora BiH– izvjestilac: Hazim Rančić;
     2.8.           Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja– izvjestilac: Hazim Rančić;
     2.9.           Ministarstvo komunikacija i transporta BiH– izvjestilac: Drago Ljubičić;
     2.10.          Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH, kancelarija i službi – izvjestilac: Drago Ljubičić.