MENI

22. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

15.10.2008 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Komisije za finansije i budžet;
 2. Razmatranje revizorskih izvještaja za 2007. godinu, i to:
  2.1.    Agencije za promociju stranih investicija u BiH - FIPA- izvjestilac: Dušanka Majkić;
  2.2.    Granične policije BiH – izvjestilac: Dušanka Majkić;
  2.3.    Instituta za akreditovanje BiH – izvjestilac: Adem Ibrahimpašić;
  2.4.    Agencije za nadzor nad tržištem BiH – izvjestilac: Adem Ibrahimpašić;
  2.5.    Državne regulatorne komisije za električnu energiju- DERK – izvjestilac: Božo Rajić;
  2.6.    Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, kancelarija i službi – izvjestilac: Božo Rajić;
  2.7.    Agencije za rad i zapošljavanje BiH – izvjestilac: Ilija Filipović;
  2.8.    Centra za uklanjanje mina BiH – izvjestilac: Hazim Rančić;
  2.9.    Državne agencije za istragu i zaštitu BiH – izvjestilac: Hazim Rančić;
  2.10.  Direkcije za evropske integracije BiH – izvjestilac: Drago Ljubičić;
  2.11.  Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja – izvjestilac: Drago Ljubičić; 
 3. Utvrđivanje datuma održavanja 23. sjednice Komisije za finansije i budžet Doma naroda;
 4. Razmatranje Zahtjeva Centara civilnih inicijativa, broj: 02/3-50-3-1114-1/08 od 06.10.2008. godine