MENI

20. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

18.9.2008 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, predlagači: delegati Alma Čolo, Mladen Ivanić i Ilija Filipović - drugo čitanje;
  3. Razmatranje Zahtjeva za specijalnu reviziju Upravnog odbora Elektroprenosa BiH Banja Luka, broj: 03-16-1-858/08, od 16.07.2008. godine;
  4. Razmatranje šestomjesečnog finansijskog izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2008. godinu;
  5. Razmatranje Nacrta budžeta Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2009. godinu;
  6. Mišljenje Pravobranilaštva BiH o Nacrtu ugovora o vršenju usluga revizije finansijskih izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2006. i 2007. godinu.