MENI

18. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

9.7.2008 12:00

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Komisije za finansije i budžet Doma naroda;
  2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija-predlagač: Interresorna radna grupa - prvo čitanje;
  3. Razmatranje Odgovora Kancelarije za reviziju institucija BiH po Zaključku, broj: 02/3-50-1-14-15,2c/08 od 08.04.2008. godine (Plan aktivnosti Kancelarije za reviziju za 2008. godinu i uvrštavanje revizije Javnog RTV servisa);
  4. Razmatranje Izvještaja o radu za 2007. godinu i Plana poslovanja za 2008. godinu JP Službeni list BiH;
  5. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke izbora nezavisne revizorske kuće za usluge revizije finansijskih izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH;
  6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju zaključaka Komisije za finansije i budžet Doma naroda po revizorskim izvještajima za 2006. godinu; 
  7.  Informacija o izradi metodologije i sadržaja priručnika za razmatranje revizorskih izvještaja.