MENI

14. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

3.4.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 11, 12. i 13. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2007. godinu;
 3. Razmatranje Izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o aktivnostima Kancelarije za 2007. godinu;
 4. Razmatranje Informacije Kancelarije za reviziju institucija BiH o godišnjem planu revizije;
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Kancelarije za razmatranje žalbi u 2007. godini;
 6. Razmatranje finansijskog izvještaja Agencije za poštanski saobraćaj za 2007. godinu;
 7. Razmatranje Predloga zakona o fiskalnom vijeću BiH - prvo čitanje;
 8. Razmatranje Predloga zakona o platama u institucijama BiH-prvo čitanje;
 9. Razmatranje Zaključka sa 11. sjednice Doma naroda (odnosi se na zaključak Komisije u vezi sa izradom novog zakona o javnim nabavkama);
 10. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za finansije i budžet za period od 01.01. do 31.12.2007. godine;
 11. Razmatranje dopisa Kolegijuma Doma naroda u vezi sa izradom Plana rada za 2008. godinu.