MENI

07. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

6.9.2007 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2006. godinu;
 3. Razmatranje revizorskih izvještaja za 2006. godinu, i to:
  -         Agencije za javne nabavke BiH;
  -         Agencije za nadzor nad tržištem BiH;
  -         Direkcije za evropske integracije BiH;
  -         Direkcije za implementaciju projekta CIPS;
  -         Direkcije za sprovođenje restrukturiranja policije;
  -         Fonda za povratak BiH;
  -         Instituta za akreditovanje BiH;
  -         Parlamentarne skupštine BiH;
  -         Pravobranilaštva BiH;
  -         Suda BiH;
  -         Tužilaštva BiH;
  -         Kancelarije za zakonodavstvo BiH;
  -         Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH;
 4. Razmatranje Informacije Kancelarije za razmatranje žalbi:
  a) o preduzetim aktivnostima na prevazilaženju problema u radu Kancelarije za razmatranje žalbi i plan mjera za prevazilaženje organizacionih problema-realizacija Zaključka sa 6. sjednice Doma naroda,
  b) plan mjera za rješavanje žalbi u Kancelariji za razmatranje žalbi,
 5. Razmatranje Analize rješenja u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koji je Savjet ministara 14.06.2007. godine dostavio u parlamentarnu proceduru sa predloženim poboljšanjima teksta navedenog predloga zakona- realizacija Zaključka sa 6. sjednice Doma naroda-materijal Kancelarije za žalbe;
 6. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač: Savjet ministara BiH-prva faza;
 7. Razmatranje Predloga zakona o izmjeni Zakona o aministrativnim taksama, predlagač: Savjet ministara BiH-druga faza;
 8. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, predlagač Savjet ministara BiH – druga faza;
 9. Razmatranje šestomjesečnog finansijskog izvještaja Kancelarije za reviziju za 2007. godinu;
 10. Razmatranje Nacrta budžeta Kancelarije za reviziju za 2008. godinu;
 11. Razmatranje Izvještaja o radu FIPA-e, po zaključku 6. sjednice Komisije;
 12. Obavještenje Savjeta ministara BiH – realizacija Zaključka sa 5. sjednice Komisije;