MENI

50. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

30.3.2010. 10:30 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 49. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2009. годину, ради достављања мишљења о активностима из дјелокруга:
    a) Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине,
    b) Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине;
  3. Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2009. годину;
  4. Текућа питања.