MENI

49. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

22.3.2010. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 48. сједнице Комисије;
  2. Разматрање дописа Управног одбора РТВБиХ у вези средњеталасног одашиљача у Доњем Моштру;
  3. Текућа питања
    - Извјештај о активностима Енергетске заједнице за 2009. годину.