MENI

47. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

18.2.2010. 9:30 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 46. сједнице Комисије;
 2. Предлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу – предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
 3. Разматрање информација о досадашњим активностима на дигитализацији јавних радио-телевизијских сервиса БиХ:
  a)    Министарства комуникација и транспорта БиХ,
  b)    Управног одбора РТВБиХ.
 4. Разматрање Информације Министарства комуникација и транспорта БиХ о досадашњим активностима на успостави ТВ канала на хрватском језику;
 5. Текућа питања
           -  Допис Удружења грађана оштећеног вида из Тузле у вези измјене и допуне Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ.