MENI

46. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

1.2.2010. 12:30 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 45. сједнице Комисије;
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
  3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама – предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
  5. Приједлог закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском превозу (прва комисијска фаза);
  6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (прва комисијска фаза);
  7. Извјештај о раду Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома у 2009. години;
  8. Допис предсједавајућег Представничког дома за достављање приједлога и мишљења ради израде Oријентационог радног плана Представничког дома за 2010.годину;
  9. Текућа питања.