MENI

44. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

28.12.2009. 15:30 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 43. сједнице Комисије;
  2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза);
  3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза);
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама – предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза);
  5. Текућа питања
    -    Извјештај са Радионице „Енергетска заједница и регионална безбједност“.