MENI

42. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

17.11.2009. 13.30 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 41. сједнице Комисије;
  2. Приједлог закона о измјени Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини – предлагач: посланик Момчило Новаковић (друга комисијска фаза);
  3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза);
  4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Јавном радио-телевизијском сервису Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза);
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комуникацијама – предлагач: Савјет министара БиХ (прва комисијска фаза);
  6. Текућа питања.