MENI

36. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

8.6.2009. 14:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 35. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја Комисије за саобраћај и комуникације на Приједлог закона о поштама БиХ– у складу са закључком Представничког дома са 54. сједнице;
  3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини – предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику (прва комисијска фаза);
  4. Приједлог закона о допуни Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини – предлагач:  Дом народа Парламентарне скупштине БиХ (прва комисијска фаза);
  5. Извјештај Министарства комуникација и транспорта  БиХ о активностима на пројекту „Аутопут на Коридору Vц“ за период јануар – март 2009. године;
  6. Разматрање Извјештаја о раду РТВ БиХ за 2008. годину и Извјештаја о раду Управног одбора РТВ БиХ за 2007. и 2008. годину;
  7. Текућа  питања.