MENI

34. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

31.3.2009. 14:00 сала 1/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 33. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за 2008. годину;
  3. Разматрање Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2008.годину;
  4. Текућа  питања.