MENI

31. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

3.3.2009. 13:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 30. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине за 2008. годину;
  3. Размaтрање Извјештаја о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2008.години;
  4. Текућа  питања.