MENI

30. сједницa Комисије за саобраћај и комуникације

17.2.2009. 14:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 29. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара Босне и  Херцеговине  (друга комисијска фаза);
  3. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и  Херцеговине, предлагач: Савјет министара Босне и  Херцеговине (друга комисијска фаза);
  4. Предлог за именовање представника Комисије за саобраћај и комуникације Представничког дома у Савјет за безбједност саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине;
  5. Текућа  питања.