MENI

25. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

15.12.2008. 09.00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 24. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва Босне и Херцеговине (ЗАРИД), предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
  3. Текућа  питања.