MENI

23. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

18.11.2008. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 21. и 22. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва Босне и Херцеговине (ЗАРИД), предлагач: Савјет министара БиХ (друга комисијска фаза);
  3. Разматрање дописа Управног одбора БХРТ-а у вези накнаде члановима Управног одбора БХРТ-а за рад у Управном одбору БХРТ-а и Управном одбору Јавног РТС БиХ;
  4. Текућа  питања
    - Упознавање о одржавању радионице за парламентарце југоисточне Европе на тему  “Подршка парламената хармонизованим реформама енергетског сектора“.