MENI

22. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

9.10.2008 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Aktuelna situacija u Radioteleviziji Bosne i Hercegovine i provođenje reforme Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini