MENI

20. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

11.9.2008. 14:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 19.  сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва Босне и Херцеговине (ЗАРИД), предлагач: Савјет министара БиХ - (прва комисијска фаза);
  3. Разматрање ранг-листе кандидата за члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине из реда осталих;
  4. Текућа  питања.